Tag Archives: Изгубено училище

Изгубени пространства

LOST SPACES

Is there a lost school? – with the lost of the illusions of „high human comunist sociaty“, we lost a lot of things – we lost our children, we lost our schools, we lost our selves…

Изгубено училище? – … със загубата на илюзиите за „високо хуманното комунистическо общество“, изгубихме много неща – изгубихме децата си, изгубихме училищата си, изгубихме себе си…

IMG_1328_GD_GD.jpgIMG_1329_GD_GD.jpgIMG_1330_GD_GD.jpgIMG_1332_GD_GD.jpgIMG_1334_GD_GD.jpg

[google779547c0c114ffda.html]